گروه بورس آیینه :

شما کاربران گرامی با عضویت در این گروه میتوانید از خدمات و ویژه گی های این گروه خاص برخودارشوید دادن سیگنال های خرید و فروش بورسی با درخواست شما ، با مراقبت های ویژه ، دادن پیامک های مخصوص سهام هایی درخواست های درخواستی خودتان ، دادن آمارهای خاص ، نگهداری ازسهام های شما با نظارت و درخواست خودتان وقت خرید و فروش آن به شما را اطلاع میدهیم کاربران گرامی میبایست در صفحه بعد بطور دقیق موارد درخواستی خود را نام ببرند

عضویت در کاربران ویژه

شما با کلیک و عضویت در گروه بورسی میتوانید از خدمات ویژه و امکانات مفیدی برخودار شوید