سفارش صحافی حرفه ای
صحافی فن تنظیم و به‌ هم‌ بستن صفحات کتاب یا امثال آن و قرار دادن آنها بین دو پوشش (جلد) به‌منظور یکجا نگاه داشتن صفحات و جلوگیری از فرسوده یا پاره شدن و تسهیل استفاده از آنها را صحافی گویند. جلد کتاب ممکن است نازک یا ضخیم باشد. جلدهای ضخیم را از مقوا می‌سازند و روی آن را پارچه، چرم، پلاستیک چرم‌نما، یا ترکیبی از این مواد می‌کشند.
طریقه ی سفارش :
شما در این صفحه میتوانید با کلیک بروی کلمه ی ترجمه ساخت انواع {
سفارش صحافی حرفه ای } به بخش بعد وارد شوید ؛ ابتدا موضوع مقالات مورد نظر خود را عنوان فرمایید . شرح و  توضیحات لازم را بنویسید . گیرنده ی پیام را سفارش صحافی حرفه ای انتخاب نمایید . فایلی هایی را که قرار است صحافی شود ، را ارسال نمایید . اگر میخواهید مارک یا لوگویی حک شو لوگو گذاشته شود را بفرستید و دقیق درخواست خود را شرح دهید . ما میتوانیم محصول صحافی شده را در مرحله ی آخر که مورد تایید شما قرار گرفت ارسال نماییم .
ما هم در همین مکان پاسخ ها را برای شما ارسال خواهیم کرد . با ارسال پاسخ به شما برای شما پیامک ارسال خواهد شد .تصاویر زیر