درخواست آموزش 
کاربرد این بخش :
شما میتوانید آموزش های متفاوت خود را از قبیل متن باشد و یا ویدیئو از ما درخواست نمایید .
نحوه ی سفارش
:
شما در این صفحه میتوانید با کلیک بروی کلمه ی { 
درخواست آموزش } به بخش بعد وارد شوید .
ابتدا موضوع مورد نظر خود را عنوان فرمایید . شرح و توضیحات آموزش درخواستی بنویسید . حتما عنوان کنید ؛ آموزش درخواستی
تصویری میخواهید یا متن . گیرنده ی پیام را درخواست آموزش انتخاب نمایید . اگر فایلی وجود دارد ارسال نمایید . ما هم در همین مکان پاسخ ها را برای شما ارسال خواهیم کرد . با ارسال پاسخ به شما برای شما پیامک ارسال خواهد شد .