اشتراک فیلم 
 
گروه آیینه در اقدامی جدید برای کاربرانی که بعد از عضویت رایگان در سایت و عضو شدن در
اعضای ویژه میتوانند :
فیلم هایی با فرمت ها ساده و یا عالی تا زمان دو دقیقه ای خود را به اشتراک بگذارند .